De opdracht

Het programma geeft richting aan wat we moeten doen om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan en zo de ambitie – Nederland circulair in 2050 – te halen. Er gebeurt al heel veel op circulair gebied, maar er is nog meer nodig en het moet en kan sneller. Het Grondstoffenakkoord markeert het startpunt om samen aan de slag te gaan.

Project

Grondstoffenakkoord

Locatie

Spaarneplein, Den Haag

Wat we gedaan hebben

Beeld | Licht | Geluid versterkt met technische ondersteuning